... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Manhaj

Akibat Tidak Tunduk Syariat

Ketika manusia patuh dan taat terhadap syariat Allah, maka hidupnya pun terarah menuju jalan kebahagian. Sebaliknya, ketika mereka cenderung dengan akal pikirannya dan memilih berhukum dengan selain yang diturunkan Allah, maka pasti berujung kepada dampak buruk yang tidak sedikit, baik di dunia maupun akhirat. Dampak buruk di dunia bisa terlihat dalam lingkup sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sementara di akhirat jelas berujung kepada siksaan yang berulang kali diingatkan dalam Al-Qur’an.

Jum'at, 04/08/2017 20:00 0

Manhaj

Bahaya Membenarkan Hukum Jahiliyah

Sikap membenarkan atau membolehkan berhukum dengan hukum jahiliyah jelas bertentangan dengan prinsip iman seorang mukmin. Karena bagi siapa pun beriman, ia pasti akan tunduk dengan syariat Allah Ta’ala serta mengingkari segala sistem yang bertentangan atau menandingi syariat tersebut.

Jum'at, 16/06/2017 20:00 1

Manhaj

Ramadhan dan Pendidikan Jihad

Ramadhan. Selain dinamakan dengan bulan puasa (syahrus siyam), ia juga disebut sebagai bulan jihad (syahrul jihad). Sebutan tersebut tidak lain karena banyaknya sisi yang selaras antara Ramadhan dan jihad fi sabilillah. Kedua syariat ini memang memiliki ikatan penghubung yang sangat erat

Senin, 05/06/2017 19:33 0

Manhaj

Bertahap (Tadarruj) Dalam Menegakkan Syariat Islam

Namun demikian perlu diperhatikan juga bahwa penerapan konsep tadarruj di sini benar-benar terukur sesuai dengan realitas masyarakat setempat. Tadarruj dilakukan memang butuh masa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, bukan karena ingin menghindar tegaknya syariat, apalagi dalam rangka membenarkan hukum jahiliyah. Sebab, menolak syariat jelas-jelas perbuatan yang membatalkan iman.

Selasa, 23/05/2017 20:10 0

Manhaj

Faktor-Faktor Penghalang Tegaknya Khilafah Islamiyah

Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah pada tahun 1342 H (1924 M), Umat Islam ibarat anak ayam yang kehilangan induknya. Tercerai berai, semuanya bergerak sesuai dengan minat, dan hasratnya masing-masing tanpa ada kepemimpinan yang mengarahkan. Syariat Islam banyak terabaikan, petunjuk hukum yang Allah turunkan tak mampu lagi diamalkan secara kaffah. Akibatnya, kehidupan umat Islam pun terus dikuasai oleh kezaliman dan ketidakadilan.

Jum'at, 05/05/2017 07:00 0

Manhaj

Dakwah Tauhid dan Upaya Penegakan Syariat Islam

menanamkan tauhid hanyalah salah satu fase awal dalam berdakwah. Ia memang harus diprioritaskan. Namun, bukan berarti harus memisahkan diri dari upaya-upaya lain dalam menyelesaikan problematika umat.

Kamis, 20/04/2017 06:30 0

Manhaj

Politik dan Agama, Haruskah Dipisah?

“Memisahkan agama dari panggung politik merupakan penghancuran terhadap sebagian besar ajaran agama dan hal yang demikian tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin kecuali setelah mereka tidak beragama Islam lagi (murtad).”

Kamis, 06/04/2017 16:00 1

Manhaj

Jadi Taat Tanpa Tegak Syariat, Mungkinkah?

Islam juga tidak hanya terbatas pada isbal, jenggot dan cadar, Tapi mencakup seluruh perintah Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan dan seterusnya.

Kamis, 30/03/2017 17:51 0

Manhaj

Kata Siapa Syariat Islam Kejam?

Selama ini penerapan syariat islam sering dipahami sebatas penegakkan hudud (hukum pidana Islam). Syariat hanya digambarkan dengan hukuman cambuk, potong tangan, rajam, pancung dan sebagainya. Sepertinya kejam sekali. Maka tak heran jika kemudian ada anggapan di beberapa kalangan awam bahwa hukum Islam diskriminatif dan tidak manusiawi. Pemahaman seperti ini sengaja dihembuskan oleh mereka yang tidak menginginkan syariat Islam tegak.

Selasa, 21/03/2017 19:15 0

Manhaj

Mengapa Umat Islam Harus Menegakkan Syariat

Syariat Islam membawa kesejahteraan, itu janji Allah. Tapi kadang kita salah dalam mendefenisikan kesejahteraan. namun kesejahteraan yang ditimbulkan syariat Islam bukan satu-satunya alasan untuk kita menegakkannya. Alasan terkuat adalah karena kita diperintah oleh Allah dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW.

Ahad, 12/03/2017 16:26 0