... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Indeks

Manhaj

Manhaj

Janji Kemenangan dan Syarat Meraih Kejayaan Islam

Kemenangan itu merupakan janji Allah yang pasti dicapai oleh orang mukmin. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang itu. Dari sekian banyak ayat alquran, kemenangan dan umat Islam selalu disebutkan secara beriringan.

Jum'at, 17/11/2017 19:13 0

Manhaj

Permusuhan Islam vs Kekufuran, Sampai Kapan?

Kalian akan perangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian (kalian perangi) Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya.

Senin, 13/11/2017 05:38 0

Manhaj

Sunnah Tadafu’, Eksistensi Pertarungan antara Hak dan Batil

Jika orang kafir berkata bahwa mereka tidak membenci Islam dan kaum muslimin. Berarti ada dua kemungkinan, mereka sedang berdusta atau anda tidak berada di atas Islam yang benar.

Selasa, 31/10/2017 08:00 0

Manhaj

Tugas dan Kewajiban Pemimpin Umat Islam

Kekuasaan di dalam Islam adalah tanggung jawab. Kekuasaan tidaklah diberikan kepada seseorang melainkan untuk mewujudkan tujuan. Nah, tercapainya tujuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara rakyat dan penguasa.

Kamis, 26/10/2017 11:20 0

Manhaj

Menunda Penegakan Syariat Demi Mensejahterakan Rakyat?

Upaya menjadikan Islam sebagai landasan hidup dalam segala aspek kehidupan memang tidak bisa dibilang mudah. Tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Tidak hanya dari rangkaian aksi yang lancarkan musuh Islam, namun terkadang penolakkan terhadap penegakkan syariat justru muncul dari kalangan masyarakat yang ber-KTP Islam.

Rabu, 25/10/2017 16:15 1

Manhaj

Rambu-rambu Maslahat Menurut Dr. Thoriq Abdul Halim

Dalam menyimpulkan sebuah hukum, ada salah satu kaidah dasar yang disepakati oleh para ulama yaitu Jalbul Mashalih Wa Dar-ul Mafasid yakni mengambil kemaslahatan serta menghindari bahaya atau kerusakan.

Selasa, 10/10/2017 15:30 0

Manhaj

Ukhuwah Islamiyah di Tengah Fanatisme Kesukuan

Dalam tatanan hidup bangsa Arab, kabilah merupakan ikatan sosial, politik, budaya, bahkan dalam taraf tertentu mirip seperti negara

Kamis, 21/09/2017 09:00 0

Manhaj

Kaum Jahiliyah-pun Anti Terhadap Kezaliman

Kezaliman. Apa pun bentuknya, pasti berlawanan dengan fitrah hidup manusia. Rasa kemanusiaan akan terusik ketika kezaliman terjadi di hadapan mata. Terlebih ketika kezaliman itu menimpa sosok yang memiliki hubungan dengan dirinya. Hanya jiwa yang sakit saja yang tak tersentak hatinya saat kezaliman merajalela di sekitarnya.

Senin, 18/09/2017 13:06 0

Manhaj

Akibat Tidak Tunduk Syariat

Ketika manusia patuh dan taat terhadap syariat Allah, maka hidupnya pun terarah menuju jalan kebahagian. Sebaliknya, ketika mereka cenderung dengan akal pikirannya dan memilih berhukum dengan selain yang diturunkan Allah, maka pasti berujung kepada dampak buruk yang tidak sedikit, baik di dunia maupun akhirat. Dampak buruk di dunia bisa terlihat dalam lingkup sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sementara di akhirat jelas berujung kepada siksaan yang berulang kali diingatkan dalam Al-Qur’an.

Jum'at, 04/08/2017 20:00 0

Manhaj

Bahaya Membenarkan Hukum Jahiliyah

Sikap membenarkan atau membolehkan berhukum dengan hukum jahiliyah jelas bertentangan dengan prinsip iman seorang mukmin. Karena bagi siapa pun beriman, ia pasti akan tunduk dengan syariat Allah Ta’ala serta mengingkari segala sistem yang bertentangan atau menandingi syariat tersebut.

Jum'at, 16/06/2017 20:00 1

Older Posts →