Hari Keempatbelas Ramadhan, Peletakan Batu Pertama Universitas Al-Azhar

KIBLAT.NET – Pada tanggal 14 Ramadhan 359 H, bertepatan dengan 20 Juni 970 M, dilaksanakan peletakan batu pertama dan dimulainya pembangunan Universitas Al-Azhar di Kairo. Pembangunan selesai dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun.

Awalnya nama masjid ini bukanlah Al-Azhar, melainkan Jami’ Al-Kahhirah. Berganti dengan nama Al-Azhar dinisbatkan pada Fatimah Az-Zahra, penghulu wanita di Jannah.

Pada awalnya, kegiatan belajar-mengajar di lingkungan al-Azhar dilatari kepentingan mazhab yang dianut penguasa setempat. Dalam perkembangan berikutnya, institusi tersebut menjadi lembaga pendidikan tinggi.

Kegiatan akademis untuk pertama kalinya berlangsung pada 975 di al-Azhar. Pemberi kuliahnya bernama Abu hasan Ali bin Muhammad bin an-Nu’man. Dia adalah kadi tertinggi Dinasti Fatimiyah kala itu.

Jadwal belajar-mengajar kian teratur berkat dorongan Wazir Ya’kub bin Killis. Hal itu atas restu Khalifah al-Aziz Billah Abu Mansur Nazzar (wafat 996 Masehi).

Saat kekuasaan beralih ke Dinasti Ayyubiyah, Universitas al-Azhar tak terlalu berkembang. Ini disebabkan kampus tersebut masih kuat menganut paham sebagaimana dinasti sebelumnya, Fatimiyah.

Perlahan namun pasti, kalangan elite Dinasti Ayyubiyah berupaya menghidupkan lagi aktivitas intelektual di al-Azhar. Mereka pun mengundang para sarjana dari pelbagai penjuru Dunia Islam untuk datang dan mengajar di sana.

Universitas pertama di dunia ini tetap eksis hingga sekarang dan bertahan sebagai universitas modern. Al-Azhar juga mengawasi jaringan sekolah nasional dengan jumlah anak didik sekitar 2.000.000 siswa. Pada tahun 1996 lebih dari 4000 lembaha pengajaran Mesir berafiliasi dengan univeritas Al-Azhar.

Sistem pengajaran di al-Azhar adalah lingkaran-lingkaran studi dalam masjid (halaqah), dengan syarah, diskusi-diskusi (niqasy), dan dialog (hiwar). Sebelum tahun 1872, ijazah tidak diperoleh para mahasiswa melalui ujian, melainkan keputusan para guru dengan ketentuan yang ketat

Redaktur : Dhani El_Ashim

Sumber

1. Buku Peristiwa-Peristiwa Penting di Bulan Ramadan oleh DR Abdurrahman Al-Baghdady

2. Islam Digest Republika

3. Wikipedia.org

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat