Aku Berlindung Kepada Allah dari Huruf Syin dan Jim

KIBLAT.NET – Aku berlindung kepada Allah dari dua hal, yaitu dari huruf syin dan huruf jîm.

Aku berlindung kepada Allah dari huruf syin, yaitu syaithan (setan), syarr (kejahatan), tasyâum (merasa sial), dan syar’iyyah (berfaham kaku sesuai dengan undang-undang), tasykîk (keraguan), Syamir, dan Syah Iran (Reza Pahlevi).

Ideologi-ideologi dan simbol-simbol, seluruhnya berupa kebodohan.

Menuju jurang neraka dan memalingkan manusia dari kebenaran.

“Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ‘Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.’ Allah berfirman, ‘Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.’” (Al-‘Arâf [7]: 38)

Aku berlindung kepada Allah dari huruf jîm, yaitu Al-Ja’d bin Dirham (pencetus faham Jahmiyah), Al-Jabriyyah, Al-Jinn, Al-Jahîm (neraka), Al-Jarîmah (tindak kejahatan), Al-Jinâyah (tindak pidana/kriminal), Al Jubn (sifat pengecut), dan Al-Jahlu (kebodohan).

Aku heran kepada Dajjâl, menyeru manusia dengan terang-terangan.

Kepada neraka dan mengambil akar kata untuk namanya dari neraka Jahannam.

Penulis : Dhani El_Ashim

Diambil dari  Mashâri’ul ‘Usysyâq  karya  Dr. A’idh bin Abdullah Al-Qarni

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat